RATKAISUKESKEINEN VALMENNUS

Kun jokin muutos elämässäsi on väistämättä edessä, tai kun haluat ottaa askeleen kohti jotain parempaa, ratkaisukeskeinen valmennus auttaa sinua tiedostamaan omat tavoitteesi. Henkilökohtainen valmentajasi myös haastaa sinut tunnistamaan ne voimavarat ja vahvuudet, joiden avulla tavoitteen saavuttaminen on mahdollista.

Mitä ratkaisukeskeisyys sitten tarkoittaa ja millaisissa tilanteissa valmennuksesta voisi olla hyötyä?

Esimerkiksi hetkellinen näköalattomuus jotain asiaa (tai itseä) kohtaan, tai hyvin mustavalkoinen ajattelutapa ovat hyviä syitä hakeutua ratkaisukeskeiseen valmennukseen tai lyhytterapiaan. Jokin uusi asia voi olla myös positiivinen, mutta pohdit kuinka siihen pitäisi suhtautua. Joskus olo voi olla hyvin epämääräinen, tuntuu, että kaikki ei ole hyvin, mutta et oikein osaa määritellä mistä on kyse.

Tärkeintä on, että olet itse motivoitunut valmennukseen ja toivot muutosta.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa (kuten lyhytterapiassakin) asiakkaani on aina oman elämänsä asiantuntija. Valmentajana tehtäväni on haastaa asiakas oivaltamaan itse. Vertauskuvallisesti voisi sanoa, että kuten Personal Trainer, saan asiakkaani työskentelemään itse itsensä kanssa, mutta treenaamme kehon sijaan ajatuksia, tunteita ja erilaisia toimintamalleja.

Nämä oivalluksensa asiakas vie omaan arkeensa.

Ratkaisukeskeinen valmennus vie ajatukset hyvään tulevaisuuteen.

Menneisyyden tapahtumia tarkastellaan kasvattavina ja opettavina kokemuksina, ei niinkään ongelman alkulähteenä. Näkökulman vaihtamisen taidon äärellä työskentelen jokaisen asiakkaani kanssa. Sitä me itse kukin kehitämme arjessamme.

Kun opimme ajattelemaan, että jokainen kohtaaminen tuo meille itsellemme työkaluja tulevaan, saavat haastavimmatkin vuorovaikutustilanteet uudenlaisen merkityksen.

Valmennuksessa ei ole ikärajaa, ratkaisukeskeisyys sopii kaikille.

Vuorovaikutus on tärkeä osa valmennusta, joten voit aloittaa varaamalla ilmaisen tutustumiskäynnin. Tutustumiskäynnillä keskustellaan valmennuksen tavoitteista, voit kysyä lisää ratkaisukeskeisyydestä ja tutustut samalla valmentajaasi.

Tutustumiskäynnille lapsen tai nuoren huoltaja on tervetullut mukaan.

Olet lämpimästi tervetullut, juuri sellaisena kuin olet.

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija

Lyhytterapiassa kyse ei ole hoidollisesta tapaamisesta, vaan ratkaisukeskeisestä, valmentavasta ja oivalluttavasta terapiasta, jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija.  Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytkestoisempaa terapiaa. Asiakas käy vastaanotollani keskimäärin noin 5-20 kertaa ja yksi istunto kestää 45min.

Yhtä tärkeää kuin terapeutin kanssa käydyt keskustelut, tai jopa tärkeämpää, on istuntojen välissä kulunut aika, jolloin asiakas vie istunnossa käytettyjä työkaluja ja omia oivalluksiaan käytäntöön. Pienet kotitehtävät yleensä vievät asioita eteenpäin ja edesauttavat sitä, että muutokset tapahtuvat konkreettisesti myös siellä arjessa.

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Autan sinua tunnistamaan pienet askelet kohti parempaa tulevaisuutta. Menneisyyteen suhtaudumme voimavarana siten, että sieltä poimitaan vain ne vahvuudet ja toimintamallit, jotka vievät eteenpäin. Ratkaisukeskeisyydessä tehdään aina sitä mikä toimii – jos jokin ei toimi, se unohdetaan.

Haastan sinut oivaltamaan ratkaisun itse. Kuuntelen ja tarvittaessa keskeytän ongelmapuheen. Kysyn kysymyksiä ja teetän mielikuvaharjoituksia, jotka vievät ajatuksesi kohti tulevaisuutta. Kun ongelmasi on ratkennut, miltä elämäsi näyttää silloin?

Usein jo ensimmäisen käynnin jälkeen olo on kevyempi. Toiveikkaampi.

Otathan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, jos kalenteristani ei löydy sopivaa aikaa. Usein terapia-aika löytyy joustavasti, joskus jopa samalle päivälle.

Tärkeää: Mikäli tilanteesi vaatii psykoterapiaa tai lääkitystä, varaathan ajan suoraan psykoterapeutille tai lääkärille.

Olen koulutukseltani ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja -valmentaja sekä nuorten kouluttaja, joten otteeni myös lyhytterapia-asiakkaiden kanssa on hyvin valmentava. Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Helsingin Psykoterapiainstituutista. Lopputyöni käsitteli herkkyyden arvostamista ja ratkaisukeskeisiä selviytymismenetelmiä koulukiusaamisen jälkeen.

En pidä asiakasrekisteriä nimillä. Käyntisi ja kaikki keskustelumme ovat aina luottamuksellisia.

Kaipaatko apua nuoren tukemiseen elämän valinnoissa?

Vanhempi, opo ja opettaja, TATin aikuisille suunnatulta sivustolta kunkoululoppuu.fi/aikuiset löydät tietoa nuoren tukemiseen:

» Rohkea Joutsen vieraili TATin vanhemmille suunnatulla sivustolla

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

Nuoren vanhempina koimme haasteena tukea nuorta aikuisuuteen kasvamisessa Hänen kokemissaan elämän myrskyissä; koulukiusaamista, sairastumista, kaveripiirissä tapahtuneet surulliset kohtalot, sosiaalisen median luomat paineet ym. Nuorten maailma on muuttunut omasta nuoruudesta niin paljon, että vanhempina koimme tarvitsevamme apua. Jotta nuori oppii käsittelemään asioita ja ongelmiaan niin, että voi löytää niihin ratkaisuja, toimintamalleja stressitilanteissa ja jatkamaan elämäänsä kohti aikuisuutta tasapainoisena ihmisenä.

Jo muutamien käyntien jälkeen näkyi nuoressa muutos kohdata ja käsitellä asioita. Mikä mukavinta, hän käy mielellään viihtyisässä miljöössä käsittelemässä asioita, joita ei ole helppo aina vanhemmille puhua. Käyntien ja elämän yhteensovittaminen on sujuvaa ja nuori on saanut tukea matalalla kynnyksellä.

“Tyytyväiset vanhemmat”

Ensimmäisellä tapaamisella olin ylistressaantunut, surullinen ja peloissani. Ei ollut hyvä olla itsensä kanssa. Paljon on muuttunut siitä ensimmäisestä käynnistä. Opin käsittelemään tunteita, myös niitä ikäviä ja päästämään niistä irti.

Hallitsen itse ajatuksiani eivätkä ne minua, pystyn keskittymään paremmin ja olemaan läsnä.

Hukassa ollut Minä on matkalla paremmaksi 2.0 ihmiseksi!

“Mimmi-83”

“Kouluttajana annoit hyvin tilaa oppilaille ja sait heidät inspiroitumaan. Päivän ohjelma ei ollut liian täyteen pakattu, vaan loit kiirettömän ja rennon ilmapiirin. Sitä kautta aiheisiin pystyi syventymään, eivätkä harjoitteet jääneet vain pinnallisiksi. Päivä kanssasi oli mukava ja antoisa niin tukioppilaille kuin tukioppilasohjaajillekin.”

Tukioppilasohjaajat Tiina ja Markus (MLL tukioppilaskoulutus, yläkoulun 8. ja 9.lk)

Tulin terapiaan, koska koin väsymystä erityisesti eron jälkeisissä ihmissuhteissa ja elämänhallinnassa. Sain pienessä ajassa aikaan paljon omassa elämässäni, ahaa-oivalluksia ja ihan käytännön ajanhallinnan kanssa. Vaikka olenkin tehnyt paljon itsenäisesti, koin, että terapeutin avulla sain paljon enemmän ja isommin aikaan muutoksia kuin itse selfhelp-oppaiden kanssa.

Valmennuskerrat olivat erittäin hyvin valmisteltuja, ja poiketen aiemmista kokemuksistani, seuraavalla kerralla jatkettiin siitä mihin jäätiin. Koin myös, että kotiläksyt olivat hyviä ja tukivat ajatustyön tekemistä valmennuskertojen välillä. Se, että ei möyhitty mennyttä, vaan keskityttiin hyvään tulevaan, oli erittäin piristävää ja avasi silmäni näkemään, kuinka käpertynyt olin omiin vanhoihin jumituksiini. Rentoutus- ja draama- yms. harjoitukset istuivat hyvin kertoihin ja rytmittivät istuntoa.

Joka kerran jälkeen lähdin hyvät eväät mukanani kevyemmin mielin. Asiat todella menivät eteenpäin aimo loikkauksella.

Sanna

“Tapasin Niinaa muutaman kerran kaivatessani näkökulmia ahdistuneisuuden ja itsetunto-ongelmien kanssa. Niinalle oli heti helppo puhua. Hän oli lämmin, innostunut, läsnä ja sai nopeasti oikeista asioista kiinni. Työskentely oli alusta alkaen tehokasta. Oivalluksia syntyi jokaisella käynnillä ja sain mukaani erilaisia harjoituksia arjessa käytettäväksi. Löysin mielikuvaharjoitusten avulla rauhaa ahdistuneisuuteen jo parin käynnin jälkeen. Työkalut ja oivallukset ovat auttaneet arkisissa tilanteissa ja sittemmin myös sairastumisen keskellä. Olin työstänyt asioita ennenkin, mutta näillä käynneillä opin uuden tavan ajatella asioita! Niinan valoisa olemus jäi valopilkkuna mieleen ja olen hyvin kiitollinen kokemuksesta.”

“Vahva ja sydämellinen suositus Valmennusstudio Rohkea Joutsenen palveluille. Itse sain merkittävää oivaltamista valmennuksien äärellä omaan yrittäjyyteeni. Työfysioterapeuttina näen, että Niinan valmennukset sopivat myös laajempiin kokonaisuuksiin ja eri organisaatioiden kasvun muutoshetkiin.”

Essi Tuomi, työfysioterapeutti, Bemer Nordic Medical Partner

HYVÄ OLO KOULUSSA

Toteutan tilauksesta koululaisryhmille tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta. Lapset ja nuoret oppivat turvallisessa ympäristössä leikin ja draamaharjoitusten avulla toimimaan erilaisten tyyppien kanssa ja arvostamaan ryhmän monimuotoisuutta. Kun yksilö tämän koulutuksen avulla tunnistaa paremmin omat vahvuutensa, on helpompaa toimia yhdessä ryhmänä ja antaa tilaa myös muille. Kaikki ovat samanarvoisia ja luonnostaan niin ekstroverttien kuin introverttien osallistuminen koulutukseen on tärkeää. Tilaajana koulun ulkopuolisella ajalla voivat toimia myös lasten huoltajat, tai vaikkapa koulun vanhempainyhdistys. Koulutan vuorovaikutustaitoja täydennyskoulutuksena myös opettajille, mm. Lapin yliopiston “Hyvinvoivasta lapsuudesta kohti eheää nuoruutta” hankkeessa.

Tilaa valmennus

Opiskellessani draamakasvatusta yhtenä tehtävänä oli luoda oma prosessidraama. *Prosessidraama on osallistavan teatterin ja draamakasvatuksen menetelmä, jolla opetetaan tiettyä aihetta ryhmälle kehystarinan puitteissa. Haluan tehdä työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, joten aihe valikoitui luontevasti siltä pohjalta. Päätin suunnata kehystarinani yläkoululaisille, jotta he puolestaan voisivat olla tukena nuoremmille oppilaille. Lähdin etsimään yhteistyökumppania ja totesin että nyt ei tarvitse pyörää keksiä uudelleen vaan hyödyntää se mitä jo olemassa on:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kouluttanut tukioppilaita kouluissa jo vuodesta 1972 ja tuon nyt MLL:n nuorten kouluttajana mukanani tukioppilaskoulutuksiin ripauksen omaa osaamistani. Kiusaamisen vastaisessa työssä tarvitaan monipuolisia lähestymistapoja. Mausteena siis draaman harjoitteita turvallisessa ympäristössä. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja, MLL:n linjaa noudattaen.

Koska jokaisella on oikeus hyvään oloon koulussa.

Joko koulussanne toimii koulutettuja tukioppilaita? Kysy lisää täältä

Mannerheimin lastensuojeluliitto uusimaa

MINUN TARINANI

Olen testannut itse henkilökohtaisesti kaikki valmennusstudioni harjoitukset. Omat siipeni olen kasvattanut teatterityön avulla ja tänä päivänä ne kantavat. Ruman ankanpoikasen tarina on aina kiehtonut minua. Ehkä siksi että olin itse 13-vuotiaana todella ujo, pitkäraajainen, herkkä ja haavoittuva ”ankanpoikanen”. Rovaniemelle perustettiin tuolloin, v. 1987 Työväennäyttämö ja lähdin mukaan toimintaan. Vahva kipinä teatterityön tekemiselle syttyi pienen ankanpojan sisällä noiden vuosien aikana. Minulle avautui ovi uuteen maailmaan. Sain aloittaa teatteriurani edesmenneen, suuresti kunnioittamani ja rakastamani Marja-Leena Wegeliuksen ohjauksessa.

Työskentelin pitkään kaupallisen alan koulutuksella sihteerinä mm. eräässä pörssiyhtiössä, toimialapalvelussa, koulutuskuntayhtymässä ja ympäristöteknologiayrityksessä. Työn rinnalla on koko ajan kulkenut toinen urani, teatteri. Olen saanut tehdä upeiden työryhmien ja ohjaajien kanssa töitä. Herkkyys nähdä on minun vahvuuteni. Se sai minut opiskelemaan ratkaisukeskeistä valmennusta syksyllä 2013, ja sillä tiellä olen edelleen. Harjoitusasiakkailta saamani palautteen kannustamana ryhdyin kulkemaan ammatillisesti kohti omia tavoitteitani – syntyi Valmennusstudio Rohkea Joutsen.

Valmistuin Helsingin Psykoterapiainstituutista ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi 2018.

Muita suorittamiani opintoja viime vuosilta:

Lastenteatteriesityksen katsojasuhteet, TEAK Taideyliopisto Helsinki 2016

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluttajapolku, Helsinki 2015

Draamakasvatuksen perusopinnot, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, Helsinki 2015

Ratkaisukeskeinen valmentaja (LCF Life Coach), Valmentamo, Helsinki 2014

Mainitsemani oven ”uuteen maailmaan” haluan avata erityisesti koulukiusatuille, -kiusaajille tai muuten elämässä paikkaansa etsiville lapsille, nuorille ja aikuisille. Oletpa minkä ikäinen tahansa, on tärkeää oppia tuntemaan itsensä; oli taustasi millainen hyvänsä, ethän enää hetkeäkään elä niin että annat muiden määritellä sen kuka olet.

Niina

HINNAT

Ratkaisukeskeinen valmennus, 60min 85€ (sis. Alv 24%)

Ratkaisukeskeinen valmennus, ilmainen tutustumiskäynti, 45min

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia, 45min 65€ (sis. Alv 24%)

Yritys- ja ryhmävalmennusten hinnat sovittavissa tapauskohtaisesti

YHTEYSTIEDOT

Niina Helakorpi
Valmennusstudio Rohkea Joutsen
p. 050 – 4033 818
niina @ rohkeajoutsen.fi
Haltilantie 3 B, 02200 Espoo

Toteutan valmennuksia tilauksesta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Kysythän rohkeasti lisää.

Täytäthän ystävällisesti kaikki kentät joissa on *.